Su-Atıksu Analizleri

Su-Atıksu Analizleri, Kimya Laboratuvar Servisinde 17.02.2005 tarih 25730 sayılı “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”  ve 31.12.2004 tarih 25687 sayılı “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” kapsamlarında 1 Yüksek Kimyager, 2 Kimyager ve 1 Laboratuvar Teknikeri olmak üzere 4 personel tarafından yürütülmektedir.

Su/Atıksu Analizleri hakkında faaliyet kapsamı aşağıda verilmiştir.

 • pH 
 • İletkenlik
 • Sıcaklık
 • Çözünmüş Oksijen
 • Bulanıklık
 • Renk
 • Tat
 • Koku
 • Serbest Bakiye Klor
 • Toplam Sertlik
 • Askıda Katı Madde Tayini
 • Kimyasal Oksijen Tayini
 • Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini
 • Amonyak Azotu, Amonyak Tayini
 • Nitrat Azotu, Nitrat Tayini
 • Cr(VI) Tayini
 • Toplam Kjeldahl Azotu (TKN)
 • Balık Biyodeneyi (ZSF)
 • Yağ-Gres Tayini
 • HACH LANGE Kit Metodu ile Ağır Metal, Anyon ve Katyon Tayini (Amonyum, Fosfat, Nitrat, Nitrit ,Sülfat Florür, Klorür, Sülfit, Silika, Siyanür, Alüminyum, Bakır, Bor, Toplam Demir, Fe(II), Fe(III), Kadmiyum, Krom, Mangan, Nikel)
 • ICP-OES Metodu ile Ağır Metal Tayini (Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Bor, Çinko, Demir, Toplam Fosfor, Kadmiyum, Kalsiyum, Kobalt,  Krom, Kurşun, Magnezyum,  Mangan, Nikel, Potasyum, Selenyum, Sodyum)
 • IC ile Anyon-Katyon Tayini (Lityum, Sodyum, Magnezyum, Kalsiyum, Potasyum, Amonyum, Hesaplama yoluyla Toplam Sertlik, Florür, Klorür, Bromür, Nitrat, Nitrit, Sülfat, Fosfat, Bromat) 

Mevzuat için tıklayınız.