Numune Alma

Numune Alma Servisinde aşağıdaki standartlar çerçevisinde uygulamalar sürdürülmektedir:

  • TS EN ISO 5667-10 Atıksulardan Numune Alma
  • TS EN ISO 19458 Mikrobiyolojik Analizler İçin Numune Alma
  • TS ISO 5667-6 Nehir ve Akarsulardan Numune Alma
  • TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma
  • TS EN ISO 5667-3 Su Numunelerini Taşıma Muhafaza Depolama
  • TS ISO 5667-5 Arıtma Tesisleri ve Boru Şebekeli Dağıtım Sistemlerindeki İçme Suyundan Numune Alma

  • Numune alma uygulaması (İçme Suyu, Sondaj Suyu, Kaynak Suyu, Atıksu, Nehir, Göl-Gölet, Akarsu vb.)
  • Numune alma cihaz ve ekipmanlarının rutin bakımlarının gerçekleştirilmesi
  • Numune şişelerinin hazırlanması (Asitle yıkama, Sterilizasyon vb.)

Arazide fiziksel parametrelerin ölçümü (pH, İletkenlik, Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijen) 

 

Mevzuat için tıklayınız.