Mikrobiyoloji Analizleri

Mikrobiyoloji Analizleri, HACCP döngüsü ile 4 bölüm halinde oluşturulmuş olan Mikrobiyoloji Laboratuvar Servisinde, 17.02.2005 tarih 25730 sayılı “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” kapsamında 1 Uzman Biyolog ve 1 Biyolog olmak üzere 2 personel tarafından yürütülmektedir.
Mikrobiyoloji Analizleri hakkında faaliyet kapsamı aşağıda verilmiştir.  

  • Toplam Koliform Tayini
  • E.coli Tayini
  • Fekal Streptokok Tayini
  • Fekal Koliform
  • Toplam Koloni Sayımı (22 °C ve 37 °C)
  • Anaerob Sporlu Sülfit Redükte Eden Bakteri

 

Mevzuat için tıklayınız.