Kömür Analizleri

Kömür Analizleri, Kömür Laboratuvar Servisinde 13/01/2005  tarihli ve 25699 sayılı “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ve Denizli Mahalli Çevre Kurulu Kararları kapsamında,  2 Kimyager tarafından yürütülmektedir.

Kömür Analizleri hakkında faaliyet kapsamı aşağıda verilmiştir.

  • Kömürde Numune Hazırlama
  • Kömürde Nem Tayini
  • Kömürde Toplam Nem Tayini
  • Kömürde Bünye Nemi Tayini
  • Kömürde Uçucu Madde Tayini
  • Kömürde Kül Tayini
  • Kömürde Alt Isıl Tayini
  • Kömürde Üst Isıl Tayini

 

Mevzuat için tıklayınız.