Hakkımızda

 

Denizli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olan İncilipınar’da  hizmet veren  Denizli Çevre Kalite Laboratuarı (DENÇEV), 2009 yılından beri 14 personeli ile numune alma, numune kabul ve raporlama, kimyasal laboratuar birimi, mikrobiyoloji birimi ve kömür laboratuar birimi olmak üzere beş birim halinde hizmet vermektedir.   Laboratuvarımız bir süredir titizlikle sürdürmekte olduğu çalışmalar sonucunda mevcut olan kömür analizlerine ek olarak akreditasyon kapsamına, numune alma, su/atıksu deney alanlarını da ekleyerek kapsam genişletme çalışmalarını başarı ile tamamlamış olup, TÜRKAK'tan Ağustos 2013 tarihi itibari ile toplam 74 parametre ile akreditasyon belgesini yenilemiştir. Bunun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Çevre Yeterlik Belgesi almıştır. Laboratuvarımız akreditasyon belgesini alarak analiz sonuçlarına ulusal ve uluslar arası alanda kalite güvencesi sağlamış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı Çevre Yeterlik Belgesi ile “En Çevreci Belediye” olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

Kapsam genişletme ile birlikte Türkiye geneline hizmet vermeye başlayan laboratuarımızda, Denizli mücavir alan içinden haftanın iki günü 100-150 noktadan alınan tüketime sunulan içme suyu numunelerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrolleri yapılmakta, analiz sonuçları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan 25730 Sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik normlarına göre değerlendirilmektedir. Analiz sonuçlarına göre ilgili birime gerekli uyarı yapılarak önlem alınması sağlanmaktadır. Böylelikle şehri besleyen suyun içilebilir nitelik ve kalitede olduğu kontrol edilmiş olacaktır. Halkımızın içtiği suyun özelliğini öğrenmesi adına, tüm analiz sonuçları  http://dencev.deski.gov.tr web adresinde yayınlanmaktadır.

Numune Alma Ekibi tarafından, Denizli Belediyesi Merkez Atıksu Arıtma Tesisi çıkış bölümünden haftanın 2 günü alınan atıksu numunelerinin tüm kalite kontrolleri laboratuarımızda gerçekleşmekte olup, analiz sonuçları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan 25687 Sayılı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre arıtma tesisine uyarı yapılarak önlem alınması sağlanmaktadır.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yetkisinde olan kömür denetimlerinin 2012 Eylül Ayı itibari ile Denizli Belediyesi’ne devredilmiştir. Kömür numuneleri denetim amaçlı alınmakta, analizleri laboratuvarımıda gerçekleştirilmekte, analizlerinde kalitesiz olduğu belirlenen kömürler toplatılarak imha edilmektedir. Kalitesiz kömür kullanımına izin verilmemektedir.

Resmi kurum/kuruluş, özel sektör ve vatandaşlardan gelen özel istek talepleri numune alma, su, atıksu ve kömür  alanlarında karşılanmaktadır.